Ittech: Interval Training Technologie, opgericht in 2003.


Bedenkers, uitvoerders en het waarom
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ITTECH. Opgericht bij akte verleden voor notaris Beyer te Wondelgem op 19.02.2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer 20030307/28949. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0479.668.661.

Doelomschrijving van de vennootschap
“De uitbating van een trainings- onderzoeks- en opleidingscentrum voor paarden en aanverwante dieren. Het houden en fokken van dieren, inzonderheid paarden. Het organiseren en het deelnemen aan sportwedstrijden met dieren.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.”

De benaming van de vennootschap verwijst naar “Interval Training Technology”.